V súvislosti s epidemiologickými opatreniami súvisiacmi s koronavírusom sme boli nútení preložiť termín konferencie na 23. septembra 2020. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vás. 

Program
08.00 – 08.30
registrácia účastníkov a coffee break
08.30 – 08.34
otvorenie konferencie

organizátori a minister zdravotníctva SR

08.40 – 09.55
Najväčšie výzvy novej vlády v oblasti zdravotníctva v novom volebnom období.

I. panelová diskusia

diskutujú zástupcovia politických strán a odborníci 

doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., exministerka zdravotníctva SR

MUDr. Kamil Koleják, PhD., MSc., hlavný odborník MZ SR pre neurochirurgiu

Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ NCZI

moderujú: Zlatica Puškárová a Zuzana Javorová

10.00 – 11.00
Svetové trendy v medicínskych inováciách a ich cesta k pacientovi. (1. časť)

"Ako zabezpečiť udržateľný prístup pacientov k inovatívnym diagnostikám a terapiám?" 

Michael Scherer, Global Lead PHC, Roche

"Genomika pri klinickom manažmente onkologického pacienta."                                 

Tomáš Szemes, vedecký riaditeľ, Geneton

 

11.00 – 11.15
coffee break
11.15 – 12.00
Svetové trendy v medicínskych inováciách a ich cesta k pacientovi. (2. časť)

"Digitalizácia a nemocnice novej generácie."

Jozef Mathia, Investment manager, Penta Investments

"Telemedicína - možnosti a výzvy pre 21. storočie."

Vladimír Mičieta, riaditeľ spoločnosti Medtronic Slovensko

12.00 – 13.00
obed
13.00 – 13.15
Bude zdravotníctvo v 21. storočí len pre bohatých?

Henrieta Tulejová, Advance Healhcare Management Institute, úvodná prezentácia k téme podporená spoločnosťou Takeda 

13.15 – 14.30
II. panelová diskusia

diskutujú:

Miriam Lapuníková – generálna riaditeľka FNsP F.D. Roosvelta, Banská Bystrica

Martin Vlachynský – analytik INESS

Martin Smatana – riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky

Richard Strapko – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP

Miriam Vulevová – generálna riaditeľka Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR

Jozef Mathia – Investment manager, Penta Investments

Dominik Tomek – Asociácia na ochranu práv pacientov v SR

moderujú: Zlatica Puškárová a Zuzana Javorová

14.35 – 15.50
Svetové trendy v medicínskych inováciách a ich cesta k pacientovi. (3. časť)

"Biologická liečba CAR-T nová éra v hematologickej liečbe."    

MUDr. Andrej Vranovský, PhD., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ v Bratislave, prezentácia podporená spoločnosťou Novartis.

“Transformácia budúcnosti chirurgie pomocou pokrokových technológií.”  

Nicolas Adolfo Reboud, Strategic Marketing & Customer Solutions Director for CEE, Johnson&Johnson

"Génová terapia - sľuby a výzvy genómového inžinierstva v liečbe závažných ochorení."

Dr. Alessandro Migliara, PhD., vedec pôsobiaci na San Raffaele Telethon Inštitúte génovej terapie v Miláne, ktorý predstavil unikátnu technológiu "umlčania ľudských génov". Prezentácia podporená spoločnosťou Pfizer.

 

15.50 - 16.00
coffee break
16.00 – 17.30
Ako ovplyvnia medicínske inovácie zdravotníctvo vo svete a u nás? Sme na to pripravení?
III. panelová diskusia

diskutujú:

Peter Celec – molekulárny biológ

Branislav Budke – Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu

Vladimír Mičieta – SK+ MED, Asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok

Ivan Vulev – Výkonný a medicínsky riaditeľ nemocnice CINRE

Adam Marek – Team Leader, Útvar hodnoty za peniaze, MF SR

Martin Kultan – generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera, a.s.

Jozef Gavlas – predseda predstavenstva, Medirex a.s.

moderuje: Richard Fides

17.30
záver

Registrácia

Prednášajú zástupcovia spoločností: